[ARENY] Complaint on a admin or player

Write a complaint on our Team or on a Player.


[FAQ] Co zrobić, aby moja skarga została przyjęta?

 

O pomyślnym przyjęciu skargi decydują czynniki tj.:


a) Jakość dostarczonych dowodów 

Istotne jest to, aby dowód wskazywał jednoznacznie winę oskarżonego opiekuna, admina lub gracza.

 

b) Prawdziwość przedstawionych dowodów

Niedopuszczalne jest fałszowanie i preferowanie przedstawianych dowodów.

Może to doprowadzić do poważnych konsekwencji karnych!

 

c) Zgodność przewinienia z regulaminem serwera lub sieci

Ważne jest to, aby powód złożenia skargi, opis zdarzenia a przede wszystkim dowód udowadniał popełnienie zabronionego czynu

zapisanym w naszym regulaminie serwera lub sieci.

 

Niedopuszczalne jest karanie kogokolwiek za coś, co nie jest zabronione w regulaminie!

 

[FAQ] Kto rozpatruje moją skargę?

 

Wszystko zależne jest od tego na kogo złożyłeś skargę.

 

Jeśli skarga dotyczy admina lub gracza, to rozpatruje ją Opiekuna serwera.

Jeśli skarga dotyczy opiekuna serwera, to sprawę przejmuje wyznaczony Administrator lub Właściciel sieci.

 

Jeśli serwer nie posiada opiekuna, skargę analizuje wyznaczony Administrator serwerów.

 

[FAQ] Jaki jest czas rozpatrywania mojej skarg?

 

Skargi rozpatrujemy w przeciągu 3 dni.

 

Jeśli sytuacja wymagać będzie dokładniejszego przeanalizowania sprawy,

dopuszcza się przedłużenie rozpatrywania Twojej skargi do nawet 5 dni!

 

---


Ważne informacje...

 

Świadkowie zdarzenia nie są uznawani za dowód wiążący w sprawie.

Dlatego zadbaj o solidne dowody w postaci dema lub zrzutów ekranów

 

Jeśli chcesz skorzystać z demek dostępnych na serwerze, skorzystaj z działu:

https://fragujemy.com/forum/263-lista-dem-z-naszych-serwerów/

 

---

 

Każda skarga jest rozpatrywane z dokładną starannością.

Dlatego zabrania się komentowania skarg w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie!

 

Każda skarga rozpatrywane jest w sposób indywidualny oraz zgodnie z regulaminem serwera i sieci.

 

---

 

Kultura to podstawa, dlatego zabrania się wypisywania oszczerstw, a także obrażania kogokolwiek.

Pamiętaj, że forma wypowiedzi ma istotny wpływ na pomyślne rozpatrzenie Twojej skargi!

 

Skarga powinno zawierać krótkie i zwięzłe przedstawienie sytuacji, przez którą zdecydowałeś się ją złożyć.

Im więcej podajesz istotnych szczegółów tym masz większą szansę na pomyślne rozpatrzenie Twojej skargi!

Subforums

 1. Accepted complaints

  Here go all of the accepted complaints.

  114
  posts
 2. Complaints Archive

  Here go all of the complaints that are out-dated, rejected or written without a formula.

  59
  posts
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.